Vinnova-projekt Datalogiskt Tänkande

Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat med datorer sammankopplade i nätverk styrda av program. Allt eftersom fler människor och saker kopplas ihop via Internet vävs den fysiska och digitala världen ihop mer och mer. För att förstå den fysiska världen lär sig alla barn fysik, kemi och biologi i skolan. På samma sätt borde alla elever lära sig förstå den digitala världen!

En dator är i grunden en väldigt enkel maskin som bara följer de instruktioner den får i ett program. Programmering handlar om att skapa dessa program som styr allt från samhällskritisk infrastruktur till Google, Facebook och andra tjänster vi använder varje dag. Att lära sig programmera handlar till en stor del om ett förhållningssätt till problemlösning med hjälp av datorer, s.k. datalogiskt tänkande.

Datalogiskt tänkande handlar om att lösa problem med tekniker från datavetenskapen som gör det möjligt för datorer att hjälpa till. Fyra viktiga tekniker är att bryta ner problem i mindre delar, att hitta mönster, att skapa abstraktioner genom att generalisera de identifierade mönstren samt att skapa algoritmer för att låta datorn lösa problem åt oss. Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lära ut datalogiskt tänkande.

Datalogiskt tänkande är viktigt både som en grundläggande färdighet för alla och som ett sätt att förstå och dra nytta av vår allt mer digitaliserade värld.

För mer information se Vinnova-sidan.

Arbetet finansieras av Vinnova och Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet.


Dessa sidor underhålls av Fredrik Heintz och är senast uppdaterade 11 mars 2016 kl 7:54:42 CET.